Email : info[@]nikcarpet.com Tel : 03154750407

معایب قالی

1647 بازدید

انواع عیوبی که ممکن است در یک قالی به وجود بیاید عبارتند از :

اصیل نبودن طرح :
 اگر طرح فرشی از ویژگیهای قومی و فرهنگی و همچنین آداب و رسوم و طبیعت زندگی مردم الهام نگرفته باشد، آن طرح را غیر اصیل می گویند
بافت نامرغوب :
عدم دقت کافی در بافت و چله کشی و سایر مراحل کیفیت فرش بافته شده
بالازدگی :
بالازدگی یا به اصطلاح دراز شدن طول فرش به دلیل استفاده از مواد اولیه (خامه، تار و پود) نامناسب با رجشمار فرش مورد نیاز در هنگام بافت حاصل می شو
به هم خوردگی گل ها:
این عیب در اثر عواملی از جمله عدم دقت بافنده و یا عدم تناسب مواد بارجشمار نقشه بوجود می آید.
پائین زدگی :
نشستن قالی بعلت استفاده از مواد اولیه با متریک و نمره های نامتناسب با رجشمار فرش در فرش ایجاد می شود.
پوکی (توخالی) :
قالی تولید شده، سبک، توخالی و نامرغوب است و دوام و استحکام فرش کاهش می یابد.
پیچیدگی :
 انحراف قالی و ایجاد پیچیدگی در عرض و لوله شدن لبه های فرش در طول
ترنج داشتن :
در اصطلاح قالیبافی به نقطه وسط قالی یعنی نقطه ای که کلیه زوایای فرش نسبت به آن نقطه مساوی و یکسان باشد، ترنج فرش گفته می شود
جویدگی :
جویدگی یا بره بره بودن نوعی عیب در فرش است که در اثر استفاده از قیچی که کاملاً تیز و سالم نبوده و عمل قیچی زدن هم به طور صحیح انجام نشده است، حاصل می شود
چند چین یک پود:
پس از هر رج بافت، پودین (پود زیر و پود رو) آن کشیده شده باشد که اگر انجام نشود به آن چین چین یک پود می گویند.
دو دست شدن:
اگر بافنده ای مقداری از کار بافت فرش را خود انجام دهد و به هر دلیل از ادامه کار خودداری نماید، بافنده دیگری کار بافت را ادامه خواهد داد و در واقع فرش توسط دو نفر بافته می شود که در این صورت فرش مذکور دچار عیبی به نام «دو دستی» می شود
ذرتی شدن (ته خواب شدن):
چنانکه در حین بافت روی گیری به وسیله قیچی، زیاد گرفته شود و ارتفاع پرز در سطح قالی بسیار کوتاه باشد.


برچسب ها : قالی عیب فرش عیب قالی عیوب فرش بافت نا مرغوب پوکی پیچیدگی عیوب قالی

مدیرسایت 1396/03/27

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه